Thực hành tại trung tâm thiết kế thời trang Huyen Fashion tháng 9

Bài thực hành học viên thực hiện tại trung tâm Huyen Fashion tháng 9

Ngày 14/10/2017

Bài thực hành học viên thực hiện tại trung tâm đào tạo thiết kế thời trang Huyen Fashion tháng 9Học thiết kế thời trang 3D - Huyen Fashion

hoc thiet ke thoi trang o tphcm

Học thiết kế thời trang 3D - Huyen Fashion

hoc thiet ke thoi trang o tphcm

Học thiết kế thời trang 3D - Huyen Fashion

hoc thiet ke thoi trang o tphcm

Học thiết kế thời trang 3D - Huyen Fashion

hoc thiet ke thoi trang o tphcm

Học thiết kế thời trang 3D - Huyen Fashion

hoc thiet ke thoi trang o tphcm

Học thiết kế thời trang 3D - Huyen Fashion

hoc thiet ke thoi trang o tphcm

Học thiết kế thời trang 3D - Huyen Fashion

hoc thiet ke thoi trang o tphcm

Học thiết kế thời trang 3D - Huyen Fashion

hoc thiet ke thoi trang o tphcm

Học thiết kế thời trang 3D - Huyen Fashion

hoc thiet ke thoi trang o tphcm

Học thiết kế thời trang 3D - Huyen Fashion

hoc thiet ke thoi trang o tphcm

Học thiết kế thời trang 3D - Huyen Fashion

hoc thiet ke thoi trang o tphcm

Học thiết kế thời trang 3D - Huyen Fashion

hoc thiet ke thoi trang o tphcm

Học thiết kế thời trang 3D - Huyen Fashion

hoc thiet ke thoi trang o tphcm

Học thiết kế thời trang 3D - Huyen Fashion

hoc thiet ke thoi trang o tphcm

Học thiết kế thời trang 3D - Huyen Fashion

hoc thiet ke thoi trang o tphcm

Học thiết kế thời trang 3D - Huyen Fashion

hoc thiet ke thoi trang o tphcm

Học thiết kế thời trang 3D - Huyen Fashion

hoc thiet ke thoi trang o tphcm

hoc thiet ke thoi trang o tphcm

hoc thiet ke thoi trang o tphcm

hoc thiet ke thoi trang o tphcm

hoc thiet ke thoi trang o tphcm

hoc thiet ke thoi trang o tphcm

hoc thiet ke thoi trang o tphcm

hoc thiet ke thoi trang o tphcm

hoc thiet ke thoi trang o tphcm

hoc thiet ke thoi trang o tphcm

hoc thiet ke thoi trang o tphcm

hoc thiet ke thoi trang o tphcm

hoc thiet ke thoi trang o tphcm

hoc thiet ke thoi trang o tphcm

hoc thiet ke thoi trang o tphcm

hoc thiet ke thoi trang o tphcm

hoc thiet ke thoi trang o tphcm

hoc thiet ke thoi trang o tphcm

hoc thiet ke thoi trang o tphcm

5 đánh giá / Viết đánh giá

Bài thực hành học viên thực hiện tại trung tâm Huyen Fashion tháng 9
5 (95%) 85 votes