Chương trình học may

Bài 1: Chức năng các bộ phận máy, máy trên giấy không có chỉ

Bài 2: Đánh suốt, xo chỉ, may trên giấy trên vải có chỉ

Bài 3: May chân váy

Bài 4: May đầm trẻ em

Bài 5: May đầm người lớn

Bài 6: May áo sơ mi nữ

Bài 7: May áo sơ mi nam

Bài 8: May quần âu

Bài 9: May áo vest nữ

Bài 10: Quần áo dài

Bài 11: Áo dài

Học phí: 650.000 VNĐ (Đã giảm 50%)
Thời gian học: 4 tháng kể từ ngày đăng ký

Hình ảnh sản phẩm khóa học

Đăng ký học