Chương trình học thiết kế 2D

I.    THIẾT KẾ 2D
1.   Áo đầm trẻ em
        - Phương pháp thiết kế áo đầm trẻ em căn bản
        - Thực hành cắt vải áo đầm trẻ em căn bản
        - Thực hành cắt giấy biến kiểu 
               + Kiểu 1
               + Kiểu 2
               + Kiểu 3
2.  Váy
        - Phương pháp thiết kế váy căn bản 
        - Thực hành cắt vải váy căn bản 
        - Thưc hành cắt giấy biến kiểu
               + Kiểu 1
               + Kiểu 2
               + Kiểu 3
               + Kiểu 4
3.  Áo đầm người lớn
        - Phương pháp thiết kế áo đầm người lớn căn bản
        - Thực hành cắt vải áo đầm người lớn căn bản
        - Thực hành cắt giấy biến kiểu
               + Kiểu 1
               + Kiểu 2
               + Kiểu 3
               + Kiểu 4
4.   Áo sơ mi nam
        - Phương pháp thiết kế áo sơ mi căn bản
        - Thực hành cắt vải áo sơ mi căn bản
5.   Áo sơ mi nữ
        - Phương pháp thiết kế áo sơ mi nữ chiết ben
        - Thực hành cắt vải áo sơ mi nữ chiết ben
        - Thực hành cắt giấy biến kiểu
       + Kiểu 1
               + Kiểu 2
               + Kiểu 3
               + Kiểu 4
6.   Quần âu nam
        - Phương pháp thiết kế quần âu nam căn bản
        - Thực hành cắt vải quần âu nam căn bản
7.   Quần âu nữ
        - Phương pháp thiết kế quần âu nữ căn bản
        - Thực hành cắt vải quần âu nữ căn bản
8.   Phương pháp thiết kế áo dài tay raglan
9.   Phương pháp thiết kế quần ống xéo
10.   Phương pháp thiết kế áo vest nữ


Học thiết kế thời trang 3d

Học phí: 650.000 VNĐ (Đã giảm 50%)
Thời gian học: 4 tháng kể từ ngày đăng ký

Hình ảnh sản phẩm khóa học

Đăng ký học