Nội quy học thiết kế thời trang online Huyen Fashion

Nội quy khóa học online

Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |


 Điều 1: Tài khoản sử dụng

        Khi đăng ký tài khoản Huyen Fashion, bạn phải cung cấp đầy đủ và chính xác thông tin về Tên, Email, Số điện thoại, Mật khẩu. Đây là những thông tin bắt buộc liên quan tới việc hỗ trợ bạn trong quá trình sử dụng dịch vụ tại  Huyen Fashion. Vì vậy khi có những rủi ro, mất mát sau này, chúng tôi chỉ tiếp nhận những trường hợp điền đúng và đầy đủ những thông tin trên. Những trường hợp điền thiếu thông tin hoặc thông tin sai sự thật sẽ không được giải quyết. Những thông tin này sẽ được dùng làm căn cứ để hỗ trợ xử lý.

        Nếu bạn cung cấp bất kỳ thông tin nào không trung thực hoặc không chính xác, hoặc nếu chúng tôi có cơ sở để nghi ngờ rằng thông tin đó không phải là thông tin trung thực hoặc không chính xác, chúng tôi có quyền đình chỉ tạm thời để xác minh hoặc chấm dứt việc sử dụng Tài khoản của bạn và từ chối toàn bộ việc sử dụng Dịch vụ (hoặc bất kỳ phần nào của Dịch vụ) tại thời điểm hiện tại hoặc sau này mà không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào đối với bạn.

 Điều 2: Mật khẩu của tài khoản

        Trong phần quản lý tài khoản, đối với một tài khoản, bạn sẽ có một mật khẩu. Mật khẩu được sử dụng để đăng nhập vào các Website và các dịch vụ trong hệ thống của http://huyenfashion.vn. Bạn có trách nhiệm phải tự mình bảo quản mật khẩu, nếu mật khẩu bị lộ ra ngoài dưới bất kỳ hình thức nào,  Huyen Fashion sẽ không chịu trách nhiệm về mọi tổn thất phát sinh.

 Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của bạn

        - Bạn có quyền đăng ký tài khoản học viên tại http://huyenfashion.vn.

        - Bạn là học viên có quyền tham gia các khóa học của Huyen Fashion trên thietkethoitrang2d3donline.com.

        - Bạn là học viên có quyền học các clip mới do Huyen Fashion bổ xung vào chương trình học.

Điều 4: Nghiêm cấm sử dụng dịch vụ

        Tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào các dịch vụ, khóa học trong hệ thống http://huyenfashion.vn.  Mọi vi phạm khi bị phát hiện sẽ bị xóa tài khoản và có thể xử lý theo quy định của pháp luật.

        Nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của các dịch vụ, khóa học trong hệ thống của http://huyenfashion.vn. Nghiêm cấm việc sử dụng chung tài khoản. Việc trên 2 người cùng sử dụng chung một tài khoản khi bị phát hiện sẽ bị xóa tài khoản ngay lập tức.

         Nghiêm cấm việc phát tán nội dung các bài học trên hệ thống của http://huyenfashion.vn ra bên ngoài. Mọi vi phạm khi bị phát hiện sẽ bị xóa tài khoản và có thể xử lý theo quy định của pháp luật về việc vi phạm bản quyền.

         Không được có bất kỳ hành vi nào nhằm đăng nhập trái phép hoặc tìm cách đăng nhập trái phép cũng như gây thiệt hại cho hệ thống máy chủ của http://huyenfashion.vn và các dịch vụ, khóa học trong hệ thống. Mọi hành vi này đều bị xem là những hành vi phá hoại tài sản của người khác và sẽ bị tước bỏ mọi quyền lợi đối với tài khoản, bị truy tố trước pháp luật nếu cần thiết.

        Khi phát hiện những vi phạm như vi phạm bản quyền, hoặc những lỗi vi phạm quy định khác,  Huyen Fashion có quyền sử dụng những thông tin mà bạn cung cấp khi đăng ký tài khoản để chuyển cho cơ quan chức năng giải quyết theo quy định của pháp luật.

        Trong những trường hợp bất khả kháng như chập điện, hư hỏng phần cứng, phần mềm, hoặc do thiên tai .v.v. bạn phải chấp nhận những thiệt hại nếu có.

        Huyen Fashion có toàn quyền xóa, sửa chữa hay thay đổi các dữ liệu, thông tin tài khoản của bạn trong các trường hợp bạn vi phạm những qui định kể trên mà không cần sự đồng ý của bạn.

        Huyen Fashion có thể thay đổi, bổ sung hoặc sửa chữa thỏa thuận này bất cứ lúc nào và sẽ công bố rõ trên Website hoặc các kênh truyền thông chính thức khác của http://huyenfashion.vn.

Trung tâm đào tạo học thiết kế thời trang online Huyen Fashion